MYLA
>> Предмети

Основниот суд Скопје 2 и Апелациониот суд Скопје и понатаму засноваат пресуди со повикување на пропис кој нема правна сила во РМ

25 Јуни, 2020

За да ја отворите оваа содржина, ве молиме да се регистрирате или најавите.