MYLA
>> Предмети

Пресуда на УС во предмет каде лице со трајни промени во здравствена состојба дијагностицирано со Шизофренија, е препознаено како работоспособно

25 Јуни, 2020

За да ја отворите оваа содржина, ве молиме да се регистрирате или најавите.