MYLA
 

Публикации | Прирачници

Прирачник за практични правни вештини и основни етички вредности на правната професија

Објавено во: Публикации / Прирачници

Прирачникот за практични правни вештини и основни етички вредности на правната професија е замислен во себе да ги инкорпорира сите важни прашања со кој еден млад правник би се соочил по завршувањето на факултетот.

Види повеќе

02.12.2019

Водич за млади правници низ вредностите и вештините на правничката професија

Објавено во: Публикации / Прирачници

Водичот за млади правници низ вредностите и вештините на правничката професија содржи кратки упатства за вредностите кон кои идните правници треба да се придржуваат и да ги почитуваат.

Види повеќе

02.12.2019